FANDOM


Riz & Alma Edit

Parenting është një punë e vështirë, madje edhe kur tre të rriturit janë në krye. Kur një fëmijë është i lindur, gjëja e fundit ose prind mendon është se një ditë ai ose ajo mund të jetë ngritur atë fëmijë i vetëm. Megjithatë, gati 30 për qind e fëmijëve të New Hampshire, të moshës 18 dhe nën, janë duke u ngritur nga një prind i vetëm. Nëse kjo është për shkak të divorcit apo humbjen e një prindi, sfidat janë shumë reale.

Marreid Edit

Martesa mund të njihet nga një shtet, një organizatë, një autoritet fetar, një grup fisnor, një komunitet lokal apo kolegët. Ajo është parë shpesh si një kontratë. Martesa civile, e cila nuk ekziston në disa vende, është martesa pa përmbajtje fetare të kryera nga një institucion qeveritar në përputhje me ligjet e martesës të juridiksionit, dhe i njohur si krijimi të drejtat dhe detyrimet e brendshme për martesën. Martesa mund të kryhet në një

Riz Nonna
250px
March 13, 2016
Biographical Information
Gender Male
Status Living
Born January 23, 1956 (age 60)
Residence Fier, Albania
Family Information
Children Florian Nonna Son
Luciana Doda Daughter
Jetmira Lssin Daughter
Binakin Nonna Son
Kristian Nonna Son
Rikena Nonna Daughter
Parents Joelbi (Father) & Eana (Mother)
Sibling(s) Alekti Nonna ( Brother) & Xhela Tello (Sister)
Grandchildren (Siljan Doda) Grandson
(Jenni Nonna) Granddaughter
(Bani Doda) Grandson
(Kldin Nonna) Grandson
(Maria Lssin) GrandDaughter
Other(s) Alma Nonna Wife (m.1982)

Grzin Muca (Brother-In-law)
Terziana Uka (Sister-In-law)
Elsa Nonna (Nieces) 1980
Beta Nonna (Nieces) 1981
Dorita Nonna (Nieces) 1983
Emiljon Tello (Nephews) 1983
Francksa Tello (Nieces) 1986
Edvin Nonna (Nephews) 1986
Marion Nonna (Nephews) 1987
Majlinda Tello (Nieces) 1988
Arndin Nonna (Nephews) 1989
Anisa Nonna (Nieces) 1992
Elizabeta Tello (Nieces) 1992
Xhonin Nonna (Nephews) 1993
Eltoni Tello (Nephews) 1994
Emurela Tello (Nieces) 1997
Fonci Tello (Nephews) 1999

Professional Information
Character Information